Príďte sa pokloniť Ježišovi v Oltárnej Sviatosti

2016-1_LT-BeginnersGuideAdoration-720x471 (1).jpg

Svätý Otec František vyhlásil v nedeľu Božieho slova 21. januára „ROK MODLITBY“. Povzbudzuje nás, aby sme prípravu na jubilejný rok 2025 prežili práve v intenzívnejšej modlitbe. Aj v našej farnosti sa pokúsime zareagovať na túto výzvu viacerými aktivitami. Opäť po mesiaci vás pozývame na celodennú adoráciu vo štvrtok 29. februára 2024. Najsvätejšiu Sviatosť vyložíme po sv. omši o 8:30 hod. a odložíme pred večernou sv. omšou, tak ako je to zvykom. Modlitbu posvätného ruženca sa začneme modliť od 17:00 hod. O modlitbu prosíme členov ružencového bratstva.

Povzbudzujeme vás, aby ste si našli čas prísť sa pokloniť živému Ježišovi, ktorý je reálne prítomný v tejto najsvätejšej sviatosti. Veriaci, ktorý vykoná návštevu kostola a strávi v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou aspoň polhodinu, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, úmysel chrániť sa aj všedného hriechu) získať úplné odpustky. Ak je to kratší čas, môže získať čiastočné odpustky.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188