Príďte sa pokloniť eucharistickému Kristovi

2016-1_LT-BeginnersGuideAdoration-720x471 (1).jpg

V piatok 29. apríla sa v našej farnosti uskutoční celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Sviatosť vyložíme ráno o 9:15 hod. a poklona sa skončí o 16:20 hod. eucharistickým požehnaním.  Povzbudzujeme Vás, aby ste si našli čas prísť sa pokloniť živému Ježišovi, ktorý je reálne prítomný v tejto Najsvätejšej Sviatosti. Veriaci, ktorý vykoná návštevu kostola a strávi v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou aspoň polhodinu, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, úmysel chrániť sa aj všedného hriechu) získať úplné odpustky. Ak je to kratší čas, môže získať čiastočné odpustky. Vo všetkých farnostiach Spišskej diecézy prebieha tzv. nepretržitá poklona Sviatosti Oltárnej, ktorú v roku 1921 zaviedol vtedajší diecézny biskup Ján Vojtaššák. Každý deň v roku je v niektorej farnosti eucharistická poklona.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188