Príďte osobne na pobožnosti krížovej cesty

V pôstnom období bývajú pobožnosti krížovej cesty v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku každý piatok o 17:30 a v nedeľu popoludní o 14:30 hod. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku (napr. choroba), nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša aspoň štvrť hodiny (napríklad sa sami pomodlia krížovú cestu).  Pod obvyklými podmienkami sa rozumie: 1. sv. spoveď – niekoľko dní pred pobožnosťou alebo po nej; 2. sv. prijímanie – najlepšie v deň pobožnosti; 3. modlitba na úmysel Sv. Otca – napr. Otčenáš, Zdravas a Sláva; 4. rozhodnutie chrániť sa aj všedného hriechu. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.