Príďte osobne na pobožnosti krížovej cesty

maxresdefault-640x471 (1).jpg

V pôstnom období bývajú pobožnosti krížovej cesty v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku každý piatok o 17:30 a v nedeľu popoludní o 14:30 hod. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku (napr. choroba), nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša aspoň štvrť hodiny (napríklad sa sami pomodlia krížovú cestu).  Pod obvyklými podmienkami sa rozumie: 1. sv. spoveď – niekoľko dní pred pobožnosťou alebo po nej; 2. sv. prijímanie – najlepšie v deň pobožnosti; 3. modlitba na úmysel Sv. Otca – napr. Otčenáš, Zdravas a Sláva; 4. rozhodnutie chrániť sa aj všedného hriechu.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Odvaha ísť na duchovné cvičenia

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vás povzbudzujem objaviť krásu duchovných cvičení. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 4. veľkonočnej nedele (21.4.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na 4. veľkonočnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 10,11-18. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188