Príďte na Taizé adoráciu

Pozývame Vás na modlitby Taizé spojené s adoráciou v piatok 30. júna o 20:00 hod. v Bazilike Svätého kríža v Kežmarku. Adorácia bude len pri svetle sviečok. Ponúkame priestor na tiché rozjímanie, do ktorého miestami vstupuje modlitba, prosba a pieseň. Piesne sú jednoduché a často sa opakujú, čím si ich ľahšie zapamätáme.  Názov „Taizé“ pochádza z Francúzska, kde leží malé mestečko Taizé. Tam pôsobí  komunita, ktorá sa venuje modlitbe, prijíma najmä mladých ľudí, ktorí často hľadajú sami seba a pociťujú potrebu života v spoločenstve.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.