Príďte na Taizé adoráciu aj v novom roku

Opäť vás aj v novom roku pozývame na modlitby Taizé spojené s adoráciou v piatok 12. januára o 20:00 hod. v Bazilike Svätého kríža v Kežmarku. Bude len pri svetle sviečok. Ponúkame priestor na tiché rozjímanie, do ktorého miestami vstupuje modlitba, prosba a pieseň. Piesne sú jednoduché a často sa opakujú, čím si ich ľahšie zapamätáme. Názov „Taizé“ pochádza z Francúzska, kde leží malé mestečko Taizé. Tam pôsobí komunita, ktorá sa venuje modlitbe, prijíma najmä mladých ľudí, ktorí často hľadajú sami seba a pociťujú potrebu života v spoločenstve

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.