Príďte na Taizé adoráciu

Opäť Vás pozývame na modlitby Taizé spojené s adoráciou už tento piatok 10. novembra o 20:00 hod. v Bazilike Svätého kríža v Kežmarku. Bude len pri svetle sviečok. Ponúkame priestor na tiché rozjímanie, do ktorého miestami vstupuje modlitba, prosba a pieseň. Piesne sú jednoduché a často sa opakujú, čím si ich ľahšie zapamätáme.

Názov „Taizé“ pochádza z Francúzska, kde leží malé mestečko Taizé. Tam pôsobí  komunita, ktorá sa venuje modlitbe, prijíma najmä mladých ľudí, ktorí často hľadajú sami seba a pociťujú potrebu života v spoločenstve.

Taizé adoráciu môžete v piatok 10. novembra sledovať aj prostredníctvom Kežmarskej televízie. LINK na KTV: https://www.kukni.sk/index.php?page=nazivo-kezmarska-televizia

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.