Príďte na požehnanie obnovenej kaplnky

S radosťou Vás chceme pozvať na požehnanie obnovenej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá stojí na križovatke ulíc „Tehelňa“ a „Michalská“ v Kežmarku. Toto požehnanie kaplnky sa uskutoční v nedeľu 30. októbra o 15:00 hod. Celkový rozpočet prestavby je 87 537, 04,- EUR. Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil práce dotáciou vo výške 61 200,- EUR, avšak peniaze nám refunduje až po celkovom vyučtovaní celej rekonštrukcie. Zvyšok hradí naša farnosť. Chceme sa poďakovať tým poslancom PSK, ktorí podporili tento projekt. Ďakujeme za veľkú ochotu realizátorovi prestavby – firme BBA Group, taktiež p. architektovi Jozefovi Figlárovi, ktorý mal stavebný dozor nad obnovou, ďalej p. architektovi Matúšovi Figlárovi, ďalej pani Ing. Ivete Bujnovej z Krajského pamiatkového úradu za jej ústretový prístup. Taktiež ďakujeme rodine Gallikovej, ktorá býva v susedstve kaplnky a ktorá veľmi ochotne poskytovala vodu a elektriku. Ďakujeme ďalším subdodávateľom za pomoc pri obnove. Zvlášť ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí finančne prispeli k tomu, aby sme ako farnosť pokryli výdavky spojené s obnovou kaplnky. Nech Pán odmení Vašu štedrosť. Sme radi, že ako Rímskokatolícka cirkev prispievame k skrášleniu nášho mesta.

NA FOTKÁCH SI POZRITE POSTUPNÚ PREMENU TEJTO KAPLNKY

Toto je pohľad na postupnú rekonštrukciu zo zadnej strany kaplnky

A takto sa prerábalo vnútro kaplnky . . .

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.