Príďte na požehnanie obnovenej kaplnky

InCollage_20221023_205029305 (1).jpg

S radosťou Vás chceme pozvať na požehnanie obnovenej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá stojí na križovatke ulíc „Tehelňa“ a „Michalská“ v Kežmarku. Toto požehnanie kaplnky sa uskutoční v nedeľu 30. októbra o 15:00 hod. Celkový rozpočet prestavby je 87 537, 04,- EUR. Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil práce dotáciou vo výške 61 200,- EUR, avšak peniaze nám refunduje až po celkovom vyučtovaní celej rekonštrukcie. Zvyšok hradí naša farnosť. Chceme sa poďakovať tým poslancom PSK, ktorí podporili tento projekt. Ďakujeme za veľkú ochotu realizátorovi prestavby – firme BBA Group, taktiež p. architektovi Jozefovi Figlárovi, ktorý mal stavebný dozor nad obnovou, ďalej p. architektovi Matúšovi Figlárovi, ďalej pani Ing. Ivete Bujnovej z Krajského pamiatkového úradu za jej ústretový prístup. Taktiež ďakujeme rodine Gallikovej, ktorá býva v susedstve kaplnky a ktorá veľmi ochotne poskytovala vodu a elektriku. Ďakujeme ďalším subdodávateľom za pomoc pri obnove. Zvlášť ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí finančne prispeli k tomu, aby sme ako farnosť pokryli výdavky spojené s obnovou kaplnky. Nech Pán odmení Vašu štedrosť. Sme radi, že ako Rímskokatolícka cirkev prispievame k skrášleniu nášho mesta.

NA FOTKÁCH SI POZRITE POSTUPNÚ PREMENU TEJTO KAPLNKY

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188