Príďte na pobožnosť Krížovej cesty

Pozývame všetkých veriacich ako aj obyvateľov mesta na pobožnosť krížovej cesty, ktorá sa uskutoční na Veľký piatok 7. apríla o 20:00 hod. na nádvorí kežmarského hradu. Vopred ďakujeme pani riaditeľke a vedeniu hradu, organizátorom, speváckemu zboru, skautom a jednotlivým farským spoločenstvám za ústretovosť a pomoc pri príprave tejto pobožnosti.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.