Príďte na eucharistickú procesiu

Eucharistická procesia k úcte Najsvätejšieho Tela a Krvi Ježiša Krista bude v nedeľu 11. júna po skončenie sv. omše, ktorá sa slávi o 10:00 hod. Pôjdeme po meste (smerom k Hlavnému námestiu – predajňa Slovenka – očná optika Stanoptik a naspäť k bazilike). Povzbudzujeme Vás, aby ste prišli na túto procesiu. Deti nech si prinesú v košíčkoch lupene kvetov. Veriaci, ktorí sa na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zúčastnia na recitovaní alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môžu získať úplne odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na umysel Sv. Otca a predsavzatie chrániť sa aj všedneho hriechu).

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.