Príďte na eucharistickú procesiu

Telo (1).jpg

Eucharistická procesia k úcte Najsvätejšieho Tela a Krvi Ježiša Krista bude v nedeľu 11. júna po skončenie sv. omše, ktorá sa slávi o 10:00 hod. Pôjdeme po meste (smerom k Hlavnému námestiu – predajňa Slovenka – očná optika Stanoptik a naspäť k bazilike). Povzbudzujeme Vás, aby ste prišli na túto procesiu. Deti nech si prinesú v košíčkoch lupene kvetov. Veriaci, ktorí sa na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zúčastnia na recitovaní alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môžu získať úplne odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na umysel Sv. Otca a predsavzatie chrániť sa aj všedneho hriechu).

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188