Príď a staň sa miništrantom!

illustration-stickman-kids-altar-boys-260nw-667442002 (1).jpg

Pozývame tých chlapcov, ktorí by chceli miništrovať, na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. júna o 10:00 hod. v budove charity vedľa baziliky. Zvlášť pozývame chlapcov po 1. svätom prijímaní a po birmovke. Avšak miništrovať môže každý chlapec od 1. ročníka základnej školy až po 99 rokov :) Prosíme, rodičia, povzbuďte Vášho syna k tejto anjelskej službe pri oltári. Tešíme sa na nové posily!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188