Prežime pôst tvorivou láskou

Pôstne obdobie ponúka priestor pre zošľachtenie ducha, konkrétne skutky lásky a  formy sebazaprenia, ktoré nám pomôžu v duchovnom raste. Nič na tom nemení ani súčasná pandemická situácia. Práveže teraz sa má ešte viac prejaviť naša ľudskosť a kresťanské hodnoty. Na pôstne obdobie Vám ponúkame pútavý farebný Pôstny kalendár“. Sú v ňom uvedené konkrétne predsavzatia na každý deň pôstneho obdobia. Nájdete v ňom výzvy k modlitbe, sebazapreniu a  dobrým skutkom.  Spolu k tomu dostanete aj brožúru „Vystúpme na Pánov vrch“. Je to krátky komentár k Ježišovej reči na vrchu v 5.-7. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Dostane to v predajni SLOVENKA alebo v očnej optike STANOPTIK. Cena je 2,-EUR. Tieto materiály si môžete stiahnuť aj z webstránky našej farnosti. Dajte o tom vedieť aj ostatným. Naplňme pôstne obdobie skutkami živej a žitej viery a zbožnosti.

4.4/5 - (10 votes)