Prežime pôst tvorivou láskou

IMG_4861-720x471 (1).jpg

Pôstne obdobie ponúka priestor pre zošľachtenie ducha, konkrétne skutky lásky a  formy sebazaprenia, ktoré nám pomôžu v duchovnom raste. Nič na tom nemení ani súčasná pandemická situácia. Práveže teraz sa má ešte viac prejaviť naša ľudskosť a kresťanské hodnoty. Na pôstne obdobie Vám ponúkame pútavý farebný Pôstny kalendár“. Sú v ňom uvedené konkrétne predsavzatia na každý deň pôstneho obdobia. Nájdete v ňom výzvy k modlitbe, sebazapreniu a  dobrým skutkom.  Spolu k tomu dostanete aj brožúru „Vystúpme na Pánov vrch“. Je to krátky komentár k Ježišovej reči na vrchu v 5.-7. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Dostane to v predajni SLOVENKA alebo v očnej optike STANOPTIK. Cena je 2,-EUR. Tieto materiály si môžete stiahnuť aj z webstránky našej farnosti. Dajte o tom vedieť aj ostatným. Naplňme pôstne obdobie skutkami živej a žitej viery a zbožnosti.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188