Prečítajte si zhrnutie diecéznej fázy synody

LOGO_Slovak_JEPG-2.-kopia-546x471 (1).jpg

Svätý Otec František zvolal synodu na tému: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“.“ Synoda má tri fázy. Prvá fáza prebehla na úrovní diecéz. Teraz bude nasledovať fáza na úrovni jednotlivých kontinentov. Celá synoda vyvrcholí zhromaždením v Ríme v októbri 2023. Za našu farnosť sa zúčastnili dieceznej fázy jednotlivci, rodiny aj spoločenstvá. Ponúkame Vám súhrn, ktorý pripravil organizačný tím Spišskej diecézy ako aj syntézu, ktorá bolo zaslaná do Vatikánu za celé Slovensko.

ZÁVEREČNÁ SYNTÉZA SPIŠSKEJ DIECÉZY

ZÁVEREČNÁ SYNTÉZA ZA KATOLÍCKU CIRKEV NA SLOVENSKU

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188