Pre deti sme začali novú tému detských kázní – úcta Panny Márie

Na sv. omšiach za účasti detí, ktoré bývajú v našej bazilike každý piatok o 16:30, sme začali rozprávať o Panne Márii. Mesiac máj je venovaný úcte Panny Márie, tak až do konca školského roka budeme spoznávať niektoré príbehy zo života Ježišovej Matky. V piatok 13. mája sme začali príbehom zjavenia Panny Márie vo Fatime. Tu Vám ponúkame prepis kázne. Na jej konci je aj súťažná otázka. Správne vyplnené odpovede vyžrebujeme vždy na záver detskej sv. omše a odmeníme niektoré deti. Taktiež Vám ponúkame skladačku príbehu zjavenia Božej Matky vo Fatime v roku 1917.

Fatima

Trstensky-Zjavenie-Panny-Marie-vo-Fatime

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.