Pracujte na duchovnom raste – pozývame Vás na pôstne kázne

Každú pôstnu nedeľu bude v bazilike o 14:30 hod. pobožnosť krížovej cesty a hneď po jej skončení o 15:00  hod. zaznie pôstna kázeň. Pôstnym kazateľom v našej farnosti bude ThLic. Martin Majda, PhD., špiritual v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí. Tohtoročná téma je: “On prvý miloval nás”(1 Jn  4, 19). Srdečne Vás na tieto kázne pozývame. Príďte sa povzbudiť vo viere! 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.