Pozývame Vás na VIA LUCIS

Ako vieme, pobožnosť krížovej cesty (po latinsky Via Crucis) končí 14. zastavením – uložením Pána Ježiša do hrobu. Jestvuje aj tzv. Via Lucis – Cesta svetla, čo je pobožnosť, ktorá má taktiež 14 zastavení. Vznikla v prostredí saleziánov a prvýkrát sa ju modlili už v roku 1988. Je to 14 zamyslení o zjavení sa Pána Ježiša po svojom zmŕtvychvstaní až po zoslanie Ducha Svätého. Chceme Vás srdečne pozvať na takúto pobožnosť VIA LUCIS, ktorú sa budeme modliť v piatok 26. mája o 19:00 hod. v Bazilike Svätého kríža v Kežmarku. Potrvá cca 50 minút.  Je to duchovná príprava na Nedeľu zoslania Ducha Svätého. Bude spojená s premietaním obrazov k jednotlivým zastaveniam. Bude zakončená obnovením našich krstných sľubov. Preto si prineste na túto pobožnosť sviece, ktoré si zažneme od veľkonočnej sviece, ktorá symbolizuje Krista.

Via-Lucis

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.