Pozývame Vás na Taizé adoráciu

Po skončení letných prázdnin Vás pozývame na modlitby Taizé spojené s adoráciou v piatok 8. septembra o 20:00 v Bazilike Svätého kríža v Kežmarku. Bude len pri svetle sviečok. Ponúkame priestor na tiché rozjímanie, do ktorého miestami vstupuje modlitba, prosba a pieseň. Piesne sú jednoduché a často sa opakujú, čím si ich ľahšie zapamätáme.  Názov „Taizé“ pochádza z Francúzska, kde leží malé mestečko Taizé. Tam pôsobí  komunita, ktorá sa venuje modlitbe, prijíma najmä mladých ľudí, ktorí často hľadajú sami seba a pociťujú potrebu života v spoločenstve.

Taize

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.