Pozývame Vás na stretnutie o finančnej gramotnosti

V rámci mesiaca September, ktorého súčasťou je aj Deň finančnej gramotnosti (8/9), ako aj po vzore iných farností z nášho okolia, si Vás dovoľujeme pozvať na edukačné stretnutie mladých rodín Hodina Finančnej gramotnosti. Podujatie je venované hlavne mladým rodinám, ktoré potrebujú usmerniť v tvorbe rezerv, splácaní hypoték a spotrebných úverov, príprave na budúcnosť svojich ratolestí, či v téme investície. Na edukačnom stretnutí nebudú propagované žiadne konkrétne finančné produkty. Cieľom je pomôcť mladých rodinám vedieť sa zorientovať v komplikovanom svete financií. 

Pozývame Vás teda na Hodinu finančnej gramotnosti, ktorá sa uskutoční v piatok 22.9.2023 o 18:00 hod. vpriestoroch jedálne Cirkevnej školy sv. Kríža na sídlisku Juh.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.