Pozývame Vás na stretnutie o finančnej gramotnosti

IMG_2751.jpg

V rámci mesiaca September, ktorého súčasťou je aj Deň finančnej gramotnosti (8/9), ako aj po vzore iných farností z nášho okolia, si Vás dovoľujeme pozvať na edukačné stretnutie mladých rodín Hodina Finančnej gramotnosti. Podujatie je venované hlavne mladým rodinám, ktoré potrebujú usmerniť v tvorbe rezerv, splácaní hypoték a spotrebných úverov, príprave na budúcnosť svojich ratolestí, či v téme investície. Na edukačnom stretnutí nebudú propagované žiadne konkrétne finančné produkty. Cieľom je pomôcť mladých rodinám vedieť sa zorientovať v komplikovanom svete financií. 

Pozývame Vás teda na Hodinu finančnej gramotnosti, ktorá sa uskutoční v piatok 22.9.2023 o 18:00 hod. vpriestoroch jedálne Cirkevnej školy sv. Kríža na sídlisku Juh.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188