Pozývame Vás na poklonu Sviatosti Oltárnej

Vo štvrtok 16.12. pripadá na našu farnosť celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Kvôli protipandemickým obmedzeniam bude Sviatosť Oltárna v bazilike vystavená k tichej poklone po skončení druhej rannej sv. omše, tzn. okolo 9:15 hod. Ukončenie poklony spojené s eucharistickým požehnaním bude o 16:25 hod. Nájdite si počas tohto dňa čas aspoň na krátku adoráciu. Aby sa mohla zapojiť celá farnosť, večerná sv. omša, ktorú o 18:00 hod. vysiela Kežmarská televízia, bude zakončená krátkou adoráciou spojenou s eucharistickým požehnaním. Modlime sa za našu farnosť aj za našu vlasť.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.