Pozývame Vás na poklonu Sviatosti Oltárnej

2016-1_LT-BeginnersGuideAdoration-720x471 (1).jpg

Vo štvrtok 16.12. pripadá na našu farnosť celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Kvôli protipandemickým obmedzeniam bude Sviatosť Oltárna v bazilike vystavená k tichej poklone po skončení druhej rannej sv. omše, tzn. okolo 9:15 hod. Ukončenie poklony spojené s eucharistickým požehnaním bude o 16:25 hod. Nájdite si počas tohto dňa čas aspoň na krátku adoráciu. Aby sa mohla zapojiť celá farnosť, večerná sv. omša, ktorú o 18:00 hod. vysiela Kežmarská televízia, bude zakončená krátkou adoráciou spojenou s eucharistickým požehnaním. Modlime sa za našu farnosť aj za našu vlasť.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188