Pozývame Vás na pobožnosť Via Lucis

Ako vieme pobožnosť krížovej cesty (po latinsky Via Crucis) končí 14. zastavením – uložením Pána Ježiša do hrobu. Jestvuje aj tzv. Via Lucis – Cesta svetla, čo je pobožnosť, ktorá má taktiež 14 zastavení.  Vznikla v prostredí saleziánov a prvýkrát s ju modlili už v roku 1988. Je to 14 zamyslení o zjavení sa Pána Ježiša po svojom zmŕtvychvstaní až po vystúpenie do neba. Chceme Vás srdečne pozvať na takúto pobožnosť VIA LUCIS, ktorú sa budeme modliť v piatok 27. mája o 19:00 hod. v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Potrvá asi 45 minút.  Je to duchovná príprava na Nedeľu zoslania Ducha Svätého. Bude spojená s premietaním obrazov k jednotlivým zastaveniam. Bude zakončená obnovením našich krstných sľubov. Preto si prineste na túto pobožnosť sviece, ktoré si zažneme od veľkonočnej sviece, ktorá symbolizuje Krista. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.