Pozývame Vás na pobožnosť Via Lucis

IMG_8725-335x471 (1).jpg

Ako vieme pobožnosť krížovej cesty (po latinsky Via Crucis) končí 14. zastavením – uložením Pána Ježiša do hrobu. Jestvuje aj tzv. Via Lucis – Cesta svetla, čo je pobožnosť, ktorá má taktiež 14 zastavení.  Vznikla v prostredí saleziánov a prvýkrát s ju modlili už v roku 1988. Je to 14 zamyslení o zjavení sa Pána Ježiša po svojom zmŕtvychvstaní až po vystúpenie do neba. Chceme Vás srdečne pozvať na takúto pobožnosť VIA LUCIS, ktorú sa budeme modliť v piatok 27. mája o 19:00 hod. v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Potrvá asi 45 minút.  Je to duchovná príprava na Nedeľu zoslania Ducha Svätého. Bude spojená s premietaním obrazov k jednotlivým zastaveniam. Bude zakončená obnovením našich krstných sľubov. Preto si prineste na túto pobožnosť sviece, ktoré si zažneme od veľkonočnej sviece, ktorá symbolizuje Krista. 

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188