Pozývame Vás na modlitby za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára prebieha po celom svete Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma pochádza z Knihy proroka Izaiáša: „Robte dobro, domáhajte sa práva.“  (Mt 2, 2) Pripravili ju spoločne Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Pozývame Vás na ekumenické bohoslužby v meste Kežmarok, ktoré budú vždy o 19:00 hod. na týchto miestach: 

19.1. BAZILIKA SV. KRÍŽA, kázeň prednesie: Dominik Petrík

20.1. GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, kázeň prednesie: Roman Porubän

21.1. NOVÝ EVANJELICKÝ KOSTOL, kázeň prednesie: František Trstenský

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.