Pozývame Vás na modlitby za jednotu kresťanov

JEDNOTA.jpeg

Od 18. januára do 25. januára prebieha po celom svete Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma pochádza z evanjelia podľa Lukáša: „Milovať budeš Pána svojho Boha … a svojho blížneho ako seba samého.“  (LK 10, 27) Pripravili ju spoločne Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Pozývame Vás na ekumenické bohoslužby v meste Kežmarok, ktoré budú vždy o 17:00 hod. na týchto miestach: 

19.1. GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, kázeň prednesie: Martin Majda (RKC)

20.1. BAZILIKA SV. KRÍŽA, kázeň prednesie: Roman Porubän (ECAV)

21.1. NOVÝ EVANJELICKÝ KOSTOL, kázeň prednesie: Dominik Petrík (GKC)

ODPUSTKY V TÝŽDNI MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa. Okrem toho je samozrejme potrebné splniť obvyklé štyri podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a úmysel chrániť sa aj všedného hriechu.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188