Pozývame Vás na krížovú cestu na sídlisku Juh

Aj tento rok Vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty na sídlisko Juh. Uskutoční sa na Kvetnú nedeľu 2. apríla večer o 20:00 hod. na otvorenom priestranstve medzi bytovkami na ul. Lanškrounská a Petržalská (tzv. klietka). Pôjdeme po chodníku a zastavenia krížovej cesty budú pred vchodmi do jednotlivých bytoviek. Túto pobožnosť chceme obetovať za tých, ktorí z rôznych dôvodov presdtali praktizovať kresťanskú vieru. Urobili tak možno z ľahostajnosti alebo kvôli negatívnej skúsenosti s Cirkvou, hoci mnohí sú pokrstení. Chceme ich osloviť, dotknúť sa ich srdca, prosiť o odpustenie a pozvať ich do nášho spoločenstva. Pozývame Vás, pridajte sa k nám! Prinesme Krista na naše sídlisko. Prebuďme našu vieru a vráťme sa k jej praktizovaniu. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.