Pozývame Vás na celofarský deň modlitby posvätného ruženca

PrayRosarySmall (1).jpg

Na stredu 26.10. pripadá výročie posviacky našej baziliky. Chceme v tento deň vytvoriť v našej farnosti ružencovú reťaz, ktorá bude spojená s celodennou poklonou Sviatosti Oltárnej. Prosíme Vás, zapíšte sa jednotlivci, rodiny a spoločenstvá do zoznamu tých, ktorí sa v tento deň v určenom čase pomodlia nahlaspriamo v bazilike posvätný ruženec pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Sú vytvorené polhodinové bloky. Zapísať sa môžete už teraz na papier pri východe z baziliky. Samozrejme, ku adorácii a modlitbe pozývame všetkých veriacich počas celého dňa.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188