Pozývame na Eucharistickú procesiu

vožie telo.jpg

Eucharistická procesia k úcte Najsvätejšieho Tela a Krvi Ježiša Krista bude v den slávnosti 30. mája po skončení sv. omše, ktorá sa slávi o 18:00. Pôjdeme po meste (smerom k Hlavnému námestiu - predajňa Slovenka – očná optika Stanoptik a naspäť k bazilike). Deti nech si prinesú v košíčkoch lupene kvetov. Veriaci, ktorí sa na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zúčastnia na recitovaní alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môžu získať úplne odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a predsavzatie chrániť sa aj všedného hriechu). Rovnako aj na filiálke Malý Slavkov bude Eucharistická procesia vo štvrtok po skončení svätej omše, ktorá sa slávi o 18:00.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188