Pozývame na celodennú farskú adoráciu

V sobotu 29. apríla sa v našej farnosti uskutoční celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Sviatosť vyložíme ráno o 8:30 hod. a zakončíme o 17:45 hod. eucharistickým požehnaním. Povzbudzujeme Vás, aby ste si našli čas prísť sa pokloniť živému Ježišovi, ktorý je reálne prítomný v tejto Najsvätejšej Sviatosti.Taktiež prosíme jednotlivé spoločenstvá vo farnosti, aby sa zapojili do tejto adorácie. Veriaci, ktorý vykoná návštevu kostola a strávi v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou aspoň polhodinu, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, úmysel chráni sa aj všedného hriechu) získať úplné odpustky. Ak je to kratší čas, môže získať čiastočné odpustky. Vo všetkých farnostiach Spišskej diecézy prebieha tzv. nepretržitá poklona Sviatosti Oltárnej, ktorú v roku 1921 zaviedol vtedajší diecézny biskup Ján Vojtaššák. Každý deň v roku je v niektorej farnosti eucharistická poklona.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.