Pozývame na celodennú farskú adoráciu

monstrance (1).jpg

V sobotu 29. apríla sa v našej farnosti uskutoční celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Sviatosť vyložíme ráno o 8:30 hod. a zakončíme o 17:45 hod. eucharistickým požehnaním. Povzbudzujeme Vás, aby ste si našli čas prísť sa pokloniť živému Ježišovi, ktorý je reálne prítomný v tejto Najsvätejšej Sviatosti.Taktiež prosíme jednotlivé spoločenstvá vo farnosti, aby sa zapojili do tejto adorácie. Veriaci, ktorý vykoná návštevu kostola a strávi v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou aspoň polhodinu, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, úmysel chráni sa aj všedného hriechu) získať úplné odpustky. Ak je to kratší čas, môže získať čiastočné odpustky. Vo všetkých farnostiach Spišskej diecézy prebieha tzv. nepretržitá poklona Sviatosti Oltárnej, ktorú v roku 1921 zaviedol vtedajší diecézny biskup Ján Vojtaššák. Každý deň v roku je v niektorej farnosti eucharistická poklona.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188