Pozývame na 46. ročník Kežmarskej hudobnej jari

Aj naša Rímskokatolícka farnosť Kežmarok sa spolupodieľa na 46. ročníku Kežmarskej hudobnej jari. Ponúkame Vám jej tohtoročný program.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.