Pozývame manželov na duchovnú obnovu

Pozývame manželov na Program Amoris, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu popoludní 14. a 15. októbra v priestoroch cirkevnej školy v Kežmarku. Program vždy začína o 14:00 hod. Je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Je potrebné sa zaregistrovať do 8. októbra na stránke www.amoris.sk. Viac informácií nájdete na plagáte.

AMORIS

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.