Pozvánka pre mladých, zvlášť pre birmovancov

Milí mladí pritatelia, milí birmovanci a stredoškoláci, príďte sa poďakovať Pánu Bohu za uplynulý školský rok. Pozývame Vás na mládežnícku sv. omšu v bazilike v stredu 28.6. večer o 18:00 hod. Povzbudzujeme Vás, mladí priatelia, aby ste si počas týždňa vykonali aj sv. spoveď.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.