Pozvánka pre manželov na ďalšie stretnutie

Mnohé manželstvá a rodiny v súčasnosti prežívajú ťažkosti alebo krízu. Preto ponúkame tzv. Stretnutia pre manželov. Sú určené pre manželstvá v každom veku, na posilnenie manželskej lásky, pre páry v kríze ako aj pre tých manželov, ktorí túžia obnoviť svoj manželský vzťah. Najbližšie stretnutie na tému Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva” sa uskutoční vo štvrtok 7. apríla po skončení večernej sv. omše v bazilike. Súčasťou stretnutia je 45 min prednáška + diskusia. Prosíme, dajte vedie o tejto možnosti predovšetkým párom, ktoré sú v ťažkostiach, alebo o ktorých viete, že majú o tieto veci záujem. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.