Pozvánka pre deti našej farnosti

Aj počas prázdnin chceme zažiť farské spoločenstvo. Preto ponúkame pre deti možnosť prihlásiť sa na webstránke našej farnosti na tri pondelkové jednodňové výlety. Veková kategória detí: 1.-4. ročník ZŠ. 

Plánované miesta výletov:

9.8.: kaštieľ Strážky – Putujeme za sv. Jozefom;

16.8.: Litmanová – Putujeme za Božou Matkou;

23.8.: Spišská Kapitula – Putujeme za sv. Martinom.  

Na každý výlet je potrebné sa prihlásiť samostatne, nie je však podmienkou byť na všetkých troch výletoch, ale samozrejme, že ste pozvaní na všetky tri. Počet detí na jeden výlet je obmedzený na 30 účastníkov. Info ku každému výletu dostanete zvlášť e-mailom – najneskôr 5 dní pred termínom. Poplatok jedného výletu je 5,- €. Momentálna epidemiologická situácia umožňuje organizovať jednodňové výlety bez nutnosti testovania účastníkov; každý rodič dieťaťa podpisuje len Informovaný súhlas, ktorý dostanete e-mailom s podrobnými informáciami. Prihlasovanie potrvá do 31. júla. Prihlasovací formulár a potrebné informácie nájdete na webstránke farnosti Kežmarok.

4.8/5 - (13 votes)