Pozvánka pre deti našej farnosti

three-girls-friends-hike (1).jpg

Aj počas prázdnin chceme zažiť farské spoločenstvo. Preto ponúkame pre deti možnosť prihlásiť sa na webstránke našej farnosti na tri pondelkové jednodňové výlety. Veková kategória detí: 1.-4. ročník ZŠ. 

Plánované miesta výletov:

9.8.: kaštieľ Strážky – Putujeme za sv. Jozefom;

16.8.: Litmanová – Putujeme za Božou Matkou;

23.8.: Spišská Kapitula – Putujeme za sv. Martinom.  

Na každý výlet je potrebné sa prihlásiť samostatne, nie je však podmienkou byť na všetkých troch výletoch, ale samozrejme, že ste pozvaní na všetky tri. Počet detí na jeden výlet je obmedzený na 30 účastníkov. Info ku každému výletu dostanete zvlášť e-mailom – najneskôr 5 dní pred termínom. Poplatok jedného výletu je 5,- €. Momentálna epidemiologická situácia umožňuje organizovať jednodňové výlety bez nutnosti testovania účastníkov; každý rodič dieťaťa podpisuje len Informovaný súhlas, ktorý dostanete e-mailom s podrobnými informáciami. Prihlasovanie potrvá do 31. júla. Prihlasovací formulár a potrebné informácie nájdete na webstránke farnosti Kežmarok.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188