Pozvánka na Modlitby za mesto Kežmarok

Raz do týždňa sa konajú spoločné modlitby kresťanov v meste Kežmarok. Tieto stretnutia sa striedavo konajú v prostredí rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Účastníci sa modlia za zmierenie a odpustenie medzi jednotlivými cirkvami a Kajúcnu tryznu v Kežmarku. Modlia sa za požehnanie a pokoj pre mesto Kežmarok a pre všetkých, ktorí v ňom žijú. Modlia sa, aby Božia milosť zasiahla všetky oblasti mesta, duchovné aj svetské. Modlitby sa konajú vždy každý druhý piatok o 19:00 hod.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188