Pozvánka na modlitby matiek

MM2019 (1).jpg

Spoločenstvo Modlitieb matiek pozýva mamy, staré mamy a duchovné mamy modliace sa v tomto spoločenstve, na septembrové trojdnie,  ktoré sa uskutoční v dňoch 22., 23. a 24.9. 2023 v Pastoračnom centre Karlovka (budova vedľa baziliky),  vždy o 17.00 hod. Spoločne budeme odprosovať, prosiť a chváliť Boha za seba, naše deti, manželstvá, rodiny. Pozývame aj všetky mamy, ktoré by mali záujem modliť sa v tomto spoločenstve. 

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188