Pozvánka na Deň otvorených dverí

Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva ôsmakov a deviatakov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 16.12. od 9:00 do 13:00 hod. v budove školy. Gymnázium vo svojom vzdelávacom programe posilňuje výučbu cudzích jazykov, prírodovedných predmetov a informatriky. Navyše ponúka bezpečné prostredie s dôrazom na osobnostný a duchovný rast svojich žiakov. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.