Pozrite si dokument Kežmarskej televízie o novom preklade Rímskeho misálu

IMG_7835-640x471 (1).jpg

V spolupráci s Kežmarskou televíziou (KTV) sme pripravili krátky filmový dokument, ktorý sa natáčal v priestoroch Baziliky minor sv. Kríža. Sú v ňom vysvetlené hlavné zmeny v novom preklade Rímskeho misála. Tento dokument si môžete pozrieť TU. Ďakujeme pracovníkom Kežmarskej televízie za ich angažovanosť pri príprave.

 

Od 1.1. 2022 na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska  vstupuje do platnosti nový preklad slovenského Rímskeho misála, čo je názov pre knihu, ktorá sa používa pri bohoslužbách. Pôjde najmä o tieto štyri najdôležitejšie zmeny: 1. Asi najväčšou zmenou sú slová premenenia nad kalichom. Doterajšie spojenie „za všetkých“ bude v novom preklade  „za mnohých“. Výraz „za mnohých‘ je verným prekladom slov, ktoré povedal Pán Ježiš pri poslednej večeri. Tým sa nespochybňuje, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za všetkých bez výnimky. 2. Zmeny si vyžiadali aj doplnenia textov modlitieb k novým svätým (napr. sv. Jána Pavol II., sv. Páter Pio atď.). 3. Doterajšia odpoveď veriacich pri príprave obetných darov: „Zvelebený Boh naveky“ bude v novom preklade:  „Požehnaný Boh naveky!“ Pôvodný latinský termín „benedictus“ je adekvátnejší preklad „požehnaný“ ako „zvelebený“. Neznamená to, že my požehnávame Pána Boha, ale vyjadrujeme tým, že v Bohu je plnosť požehnania a od Neho  pochádza každé požehnanie. 4. Na konci svätej omše kňaz nebude hovoriť „Iďte v mene Božom“, ale bude môcť použiť niektoré z týchto zvolaní: „Choďte v mene Božom“, „Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium“, „Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom“, „Choďte v pokoji.“

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188