Požehnáme obnovenú Kaplnku Kristovho pádu

Doteraz bola táto kaplnka pri bývalom Tatraľane pri križovatke smerom na Rakúsy často nepovšimnutá, keďže úroveň okolitej vozovky sa výrazným spôsobom zdvihla. V tomto roku sa farnosť Kežmarok rozhodla túto kaplnku zreštaurovať. K obnove sme mohli pristúpiť aj vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraj vo výške 50% nákladov. Zvyšok financií hradí naša farnosť. TERAZ NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU (28.11.) O 15:00 HOD. SA USKUTOČNÍ POŽEHNANIE TEJTO KAPLNKY. Kaplnka je odetá do nového šatu, ktorý vystihuje jej barokový pôvod.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jej obnove, najmä Prešovskému samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu, architektovi Jozefovi Figlárovi a architektovi Matúšovi Figlárovi za vypracovanie projektovej dokumentácie, ďalej zhotoviteľovi stavby – firme BBA Group a.s., ďalej p. architektovi Jozefovi Figlárovi za stavebný dozor. Za poskytnuté povolenia ďakujeme Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a mestu Kežmarok. Zvlášť ďakujeme všetkým veriacim farnosti Kežmarok a všetkým dobrodincom za poskytnuté finančné príspevky. 

Na fotkách si pozrite postupný priebeh obnovy kaplnky

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.