Požehnáme obnovenú Kaplnku Kristovho pádu

inCollage_20211123_115049106-kopia-480x471 (1).jpg

Doteraz bola táto kaplnka pri bývalom Tatraľane pri križovatke smerom na Rakúsy často nepovšimnutá, keďže úroveň okolitej vozovky sa výrazným spôsobom zdvihla. V tomto roku sa farnosť Kežmarok rozhodla túto kaplnku zreštaurovať. K obnove sme mohli pristúpiť aj vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraj vo výške 50% nákladov. Zvyšok financií hradí naša farnosť. TERAZ NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU (28.11.) O 15:00 HOD. SA USKUTOČNÍ POŽEHNANIE TEJTO KAPLNKY. Kaplnka je odetá do nového šatu, ktorý vystihuje jej barokový pôvod.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jej obnove, najmä Prešovskému samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu, architektovi Jozefovi Figlárovi a architektovi Matúšovi Figlárovi za vypracovanie projektovej dokumentácie, ďalej zhotoviteľovi stavby – firme BBA Group a.s., ďalej p. architektovi Jozefovi Figlárovi za stavebný dozor. Za poskytnuté povolenia ďakujeme Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a mestu Kežmarok. Zvlášť ďakujeme všetkým veriacim farnosti Kežmarok a všetkým dobrodincom za poskytnuté finančné príspevky. 

Na fotkách si pozrite postupný priebeh obnovy kaplnky

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188