Požehnajte si príbytok originálnym spôsobom

Vo vianočnom období je zvykom požehnávať naše príbytky. Kvôli súčasným protipandemickým opatreniam nie je možné, aby toto požehnanie vykonal kňaz. Preto na slávnosť Zjavenia Pána 6.1. v bazilike a v Mariánskom kostole do každej domácnosti ponúkneme:

1. Domácu pobožnosť požehnania príbytku. V každej je text modlitby požehnania, veľmi pekná ikona Svätej rodiny a nálepka na dvere. Všetci potrebujeme Božie požehnanie a ochranu. Nech Boh sa stane stredom nášho života a my sa staneme požehnaním pre druhých. Vezmite si do domácnosti 1 obálku. 

2. Sáčok s trojkráľovým uhlíkom, myrhou a kriedou. Uhlík s opatrnosťou dajte na nehorľavú podložku. Zapáľte ho so zapaľovačom alebo zápalkou.  Sám sa rozžeraví. Keď prestane iskriť, posypte ho myrhou. 

Dobrovoľný príspevok 2 € vhoďte do zvončeka. Obálky a trojkráľový uhlík si vezmite pri východe z baziliky alebo v predajni Slovenka a v náboženskej predajni sv. Michal. Pripomíname, že budú v ponuke až 6.1., lebo predtým požehnáme uhlík,kriedu a myrhu v našich chrámoch pri sv omšiach.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.