Požehnajte si príbytok originálnym spôsobom

IMG_7886-585x471 (1).jpg

Vo vianočnom období je zvykom požehnávať naše príbytky. Kvôli súčasným protipandemickým opatreniam nie je možné, aby toto požehnanie vykonal kňaz. Preto na slávnosť Zjavenia Pána 6.1. v bazilike a v Mariánskom kostole do každej domácnosti ponúkneme:

1. Domácu pobožnosť požehnania príbytku. V každej je text modlitby požehnania, veľmi pekná ikona Svätej rodiny a nálepka na dvere. Všetci potrebujeme Božie požehnanie a ochranu. Nech Boh sa stane stredom nášho života a my sa staneme požehnaním pre druhých. Vezmite si do domácnosti 1 obálku. 

2. Sáčok s trojkráľovým uhlíkom, myrhou a kriedou. Uhlík s opatrnosťou dajte na nehorľavú podložku. Zapáľte ho so zapaľovačom alebo zápalkou.  Sám sa rozžeraví. Keď prestane iskriť, posypte ho myrhou. 

Dobrovoľný príspevok 2 € vhoďte do zvončeka. Obálky a trojkráľový uhlík si vezmite pri východe z baziliky alebo v predajni Slovenka a v náboženskej predajni sv. Michal. Pripomíname, že budú v ponuke až 6.1., lebo predtým požehnáme uhlík,kriedu a myrhu v našich chrámoch pri sv omšiach.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Odvaha ísť na duchovné cvičenia

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vás povzbudzujem objaviť krásu duchovných cvičení. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 4. veľkonočnej nedele (21.4.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na 4. veľkonočnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 10,11-18. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188