Pozdrav kňazov k vianočným sviatkom

Drahí bratia a sestry!

Vianoce sú pre nás sviatkami pri ktorých sa radi spoločne stretávame, navštevujeme a obdarúvame rôznymi darčekmi, ale iste aj pozornosťou a časom, ktorý si jeden druhému darujeme.

Pre kresťanov je to o to výnimočnejší čas, že si pripomíname ten najväčší dar, ktorý Boh dáva tomuto svetu a teda aj nám – svojho syna – Ježiša Krista. Boh sa stáva človekom a žije istý čas medzi nami ľuďmi a potom dobrovoľne dáva svoj život za nás.

Prichádza, aby sa stal našim služobníkom. Slúži nám predovšetkým tým, že nás chce uistiť o tom, že Boh nezabudol na človeka, že ho stále nekonečne miluje, že mu chce odpustiť všetky hriechy, ktoré úprimne ľutuje a túži napraviť, chce ho uistiť o tom, že smrť a bolesť nemajú posledné slovo, ale že je tu nádej na večný život a v neposlednom rade i to tom, že už tento pozemský život môžeme prežiť v radosti a pokoji.

Drahí naši farníci, spolu so spolubratmi kňazmi,
vám všetkým vyprosujeme, aby tohtoročné vianočné sviatky boli pre nás časom práve tejto radostnej nádeje, ktorá upokojí utrápené ľudské srdcia – veď Boh je stále s nami, nezabúda na nás, vlieva nám vždy novú silu a nádej do všetkých našich dní. On je tým najväčším darom pre celé ľudstvo. Prichádzajme k nemu a priveďme k nemu svojím príkladom i slovom všetkých našich drahých.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.