Pozdrav kňazov k vianočným sviatkom

image0-720x471 (1).jpeg

Drahí bratia a sestry!

Vianoce sú pre nás sviatkami pri ktorých sa radi spoločne stretávame, navštevujeme a obdarúvame rôznymi darčekmi, ale iste aj pozornosťou a časom, ktorý si jeden druhému darujeme.

Pre kresťanov je to o to výnimočnejší čas, že si pripomíname ten najväčší dar, ktorý Boh dáva tomuto svetu a teda aj nám – svojho syna – Ježiša Krista. Boh sa stáva človekom a žije istý čas medzi nami ľuďmi a potom dobrovoľne dáva svoj život za nás.

Prichádza, aby sa stal našim služobníkom. Slúži nám predovšetkým tým, že nás chce uistiť o tom, že Boh nezabudol na človeka, že ho stále nekonečne miluje, že mu chce odpustiť všetky hriechy, ktoré úprimne ľutuje a túži napraviť, chce ho uistiť o tom, že smrť a bolesť nemajú posledné slovo, ale že je tu nádej na večný život a v neposlednom rade i to tom, že už tento pozemský život môžeme prežiť v radosti a pokoji.

Drahí naši farníci, spolu so spolubratmi kňazmi,
vám všetkým vyprosujeme, aby tohtoročné vianočné sviatky boli pre nás časom práve tejto radostnej nádeje, ktorá upokojí utrápené ľudské srdcia – veď Boh je stále s nami, nezabúda na nás, vlieva nám vždy novú silu a nádej do všetkých našich dní. On je tým najväčším darom pre celé ľudstvo. Prichádzajme k nemu a priveďme k nemu svojím príkladom i slovom všetkých našich drahých.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188