Pozdrav k vianočným sviatkom

IMG_0734-300x471 (1).jpg

Drahí bratia a sestry, milí priatelia, keď premýšľame o našej viere, neraz ju vnímame tak, že človek hľadá Boha. Avšak Sväté písmo nám ponúka opačný pohľad. To Boh hľadá človeka. Vidíme to v príbehoch patriarchov Abraháma, Izáka a Jakuba. Boh sa im dal poznať. Mojžišovi sa zjavil v horiacom kríku. V Ježišovi Kristovi Boh sa nazýva „Emanuel“ – Boh s nami. On je Bohom našej prítomnosti, našich životov. Aj dnes Ťa Boh hľadá, túži byť súčasťou Tvojho života. Otvorme mu srdcia! Vyprosujeme Vám všetkým pokojné a požehnané sviatky narodenia Pána.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188